Produsent av grindrenskerer til mikro og mini kraftverk

Sopeleisten a/s står for produksjon  av egenutviklet og designbeskyttet grindrensker.

 

Grindrenskeren

- blir bygd etter spesifikasjoner for kvart enkelt kraftverk.

- blir produsert i rustfritt og nylon

- blir styrt av et automatisk styre-skap med justerbare intervaller.

- blir montert av produsent ved levering

Sopeleisten A/S

Tveit

 4233 Erfjord

Slik kontakter du oss:

Telefon / fax:    52 79 45 00

Telefon privat : 52 79 48 68

Mobil:               47 85 00 95

E-post: tveit@sopeleisten.no